Přehled hlášení bolidů-2022-07-26
Logo ASU
 

2022-07-26

Čas: 21:19 SEČ/SELČ
Místo : Bystřice
Okres: Frýdek-Místek
Okolnosti pozorování:
Seděl jsem na zahradě za domem a v zorném poli jsem spatřil letící světelný bod, který se rychle zvětšoval a cca po 2 až 3 sekundách zhasl, konečný okamžik se mi skryl za stromem, takže jsem neviděl, jakým způsobem. V poslední chvíli se bod jevil cca 3x vetší než planeta Venuše.

Jasnost : Jasnější než Měsíc
Trvání: cca 3
Začátek dráhy : VJV, cca 25°nad obzorem, směr Gírová
Konec dráhy: JV, cca 20°nad obzorem, směr Velký Polom
Popis bolidu:
Na začátku velikost a jas letícího letadla, ale asi 5x vyšší rychlost, světelnost a velikost rychle narůstala a objekt jsem ztratil z dohledu za stromem, odkud již nevyletěl a rozpad jsem neviděl, za nějakou dobu ( 90 - 120 sekund odhadem) jsem uslyšel zvuk, který měl podobu třesku letadla, které překoná nadzvukovou rychlost.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2022-07-29/11:29

zpět