Přehled hlášení bolidů-2022-07-26
Logo ASU
 

2022-07-26

Čas: 21:20 SEČ/SELČ
Místo : Podomí 170
Okres: Vyškov
Okolnosti pozorování:
Pozorování z Podomí 170 J-JV směrem (149°) k obci Ruprechtov. Bolid se objevil cca v místě udávaného azimutu 149° a letěl ve směru cca 224°-237° (může být zkresleno) a rozpadl se po cca 5 s (???) letu. Před rozpadem byly patrné menší odletující kousky.

Jasnost : Cca Měsíc v úplňku?
Trvání: 5
Začátek dráhy : Od Podomí 170 azimut 149° (??)
Konec dráhy: 160° (??)
Popis bolidu:
Větší než satelity Iridium; nejprve protáhlá stopa délky cca průměru Měsíce v úplňku (???), posléze ztráta jasnosti, ale zároveň rozpad na menší části.
Zvukové jevy: Nezaznamenány

Do databáze vloženo 2022-07-26/21:26

zpět