Přehled hlášení bolidů-2022-04-15
Logo ASU
 

2022-04-15

Čas: 21:37 SEČ/SELČ
Místo : 50.0559914N, 14.4299461E
Okres: Hl. m. Praha
Okolnosti pozorování:
Při chůzi po ulici jsem periferně mezerou mezi domy spatřil na obloze jasný, rychle se pohybující objekt, zprvu jsem myslel, že jde o zjasňující ÏSS, periferně to tak vypadalo. Přímým pohledem jsem však spatřil jasný meteor těsně před pohasnutím.

Jasnost : Cca 1,5–2krát jasnější než Arcturus
Trvání:
Začátek dráhy : nespatřen
Konec dráhy: několik stupňů pod spojnicí Arcturus–Denebola, zhruba na úrovni poloviční vzdálenosti mězi oběma
Popis bolidu:
Jasný bílý bod, který na konci přestal být bodem, ale spíše jasným malým protaženým útvarem (protažení ve směru dráhy). Spatřen až konec, nicméně byla patrná jasná oranžová stopa. Vzhledem by se skoro dal přirovnat k hořícímu úlomku letadla padajícímu z výšky na středním přiblížení.
Zvukové jevy: nebyly pozorovány ani několik sekund po pohasnutí

Do databáze vloženo 2022-04-15/22:15

zpět