Přehled hlášení bolidů-2022-03-07
Logo ASU
 

2022-03-07

Čas: 22:24 SEČ/SELČ
Místo : severní okraj Jihlavy, silnice Jihlava - Hybrálec
Okres: Jihlava
Okolnosti pozorování:
Při venčení psa jsem občas pohlédl na oblohu a náhle jsem uviděl velmi jasný meteor nad severovýchodním obzorem.
Obloha byla v tu chvíli jasná, bez mraků. Zjistit čas mě napadlo až později, bylo 22:29. Meteor proletěl 4 až 7 minut před tím.

Jasnost : zhruba jako šestina srpku měsíce v tuto noc, jasnější než jakákoliv hvězda nebo planeta
Trvání: 1
Začátek dráhy : severovýchod, výška maximálně 45° nad obzorem, spíš méně
Konec dráhy: sever, níže nad obzorem než začátek dráhy, snad 35°
Popis bolidu:
meteor nebyl bod, měl plochu zhruba o průměru poloviny šířky srpku měsíce v tu chvíli. Jevil se mi jako šesticípá hvězda silně protažená ve směru letu se světelnou stopou jako průměr jevu. Barva byla bílá, možná záblesky červené.
Meteor padal ze severovýchodu na sever směrem dolů k obzoru.
Výškou nad obzorem si nejsem jistý, ale bylo to níž než Polárka
Zvukové jevy: neslyšný

Do databáze vloženo 2022-03-08/09:08

zpět