Přehled hlášení bolidů-2021-08-14
Logo ASU
 

2021-08-14

Čas: 22:06 SEČ/SELČ
Místo : Praha, Na Babě 36
Okres: Praha
Okolnosti pozorování:
náhodné

Jasnost : jasnější než Jupiter
Trvání: 1-2
Začátek dráhy : Téměř přesně "nad" Jupiterem (astr. azimut odhadem 320 - JV)
Konec dráhy: směrem k Jupiteru
Popis bolidu:
bíle zářivý, dráha téměř kolmo k obzoru, směrem k Jupiteru, připomínající pyrotechniku
Zvukové jevy: nepozorovány (hluk Prahy)

Do databáze vloženo 2021-08-14/22:14

zpět