Přehled hlášení bolidů-2021-08-07
Logo ASU
 

2021-08-07

Čas: 00:21 SEČ/SELČ
Místo : Radostovice, rekreační areál Blatnice
Okres: Tábor
Okolnosti pozorování:
Zcela jasná obloha, areál je obklopen lesem, vesnička Radostovice je vzdálena vzdušnou čarou ca 1km, malý světelný smog, dobrá viditelnost hvězd, velmi zřetelná Mléčná dráha.
Oblast pozorování byla v nadhlavníku, výše nad V.vozem. Úkaz pozorovaly společně 4 osoby.

Jasnost : odhadem 3-4x jasnost Venuše
Trvání: 5-7
Začátek dráhy : směr na vesničku Radostovice
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Nejprve jsme registrovali záblesk (asi jako blesk z fotoaparátu), vzápětí vzdálený třesk (zpoždění je těžké odhadnout, ale ne velké, tak 3s (což je jistě podezřelé)). Zhruba v nadhlavníku jsme pak uviděli progresi silné ohnivé čáry/úsečky (světlem výraznější než Venuše), přímkový let ve směru ZSZ byl pomalejší, než u běžného meteoritu. Trvání čáry odhadujeme tak na 5-7s, pomalé vyblednutí (jako do dýmu) a rozvlnění trajektorie. Jiný zdroj úkazu, než meteorit, nás nenapadá. Klasická rachejtle to určitě nebyla ani světlice, která nejprve stoupá a pak balisticky pomalu klesá. Tloušťka čáry mohla být odhadem poloviční k čáře sražené páry po průletu tryskového letadla, rychlost větší než tryskové letadlo ve výšce 10km, směr čáry byl po přímce bez balistického zakončení, bez dalšího rozpadu, bez patrného výbuchu jako u rachejtle, barva teplejší než od záře hvězd.
Zvukové jevy: vzdálený třesk

Do databáze vloženo 2021-08-08/21:08

zpět