Přehled hlášení bolidů-2019-09-13
Logo ASU
 

2019-09-13

Čas: 22:xx SEČ/SELČ
Místo : Přívrat
Okres:
Okolnosti pozorování:
Bohužel pozorování bylo téměř před rokem a Vaše stránky jsem nalezl až nyní.
Tudíž nemohu zcela jasně říci zda to bylo 13. či 14.9.2019.
Ani hodinu nedokáží přesně určit (menší odhad). Ale 100% se jedná o tyto dva dny
Na místě byl se mnou jeden svědek.

Jasnost : Alespoň 3x tak jasnější než Venuše v těchto dnech
Trvání: 6
Začátek dráhy : Z východu
Konec dráhy: Na západ
Popis bolidu:
Objekt měl měl poměrně vodorovnou mírně klesající trajektorii. Byl za ním značně viditelný ^^ohon^^. Záře zprvu zesilovala, až byla jasně viditelná, objekt se následně rozpadl. Přibližně po prvních čtyřech sekundách se oddělil menší kus, který zamířil takřka kolmo dolů a rychle zmizel. Větší kus cca 2s ještě pokračoval, než také záře na obloze zcela zmizela.
Zvukové jevy: Bohužel nemohu díky hluku určit

Do databáze vloženo 2020-05-10/21:10

zpět