Přehled hlášení bolidů-2020-04-22
Logo ASU
 

2020-04-22

Čas: 01:47 SEČ/SELČ
Místo : Pohořelice
Okres: Zlín
Okolnosti pozorování:
Pozorováno v noc maxima meteorického roje Lyrid. Pozorován východní obzor až k zenitu, fotografován taktéž. Vyfotografovat jasný meteor se bohužel nepodařilo (průlet mezi expozicemi).

Jasnost : -2/-3 mag.
Trvání: 4-5
Začátek dráhy : SVV
Konec dráhy: JVV
Popis bolidu:
Průlet velmi jasného meteoru. Z pozorování bylo pravděpodobné, že se jedná o poměrně blízký objekt s patrnou strukturou stopy na obloze. Jasnost v celku konstantní, vizuálně jsem výrazné změny v průběhu nezaznamenal. Průlet vzhledem k místu pozorování směrem nad obec Oldřichovice. Rozpad na více kusů nebyl pozorován. Doba trvání efektu okolo 4 sekund. Průlet zhruba 20-25° nad obzorem, téměř rovnoběžně s obzorem. Světová strana SVV až JVV.
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2020-04-22/11:22

zpět