Přehled hlášení bolidů-2018-12-15
Logo ASU
 

2018-12-15

Čas: 17:53 SEČ/SELČ
Místo : Benátky (obec u Litomyšle)
Okres: Svitavy
Okolnosti pozorování:
Šel jsem pěšky po cestě směrem na Litomyšl, když jsem spatřil přímo před sebou velmi jasnou ^^padající hvězdu^^. Čas jsem určil podle krátkého telefonátu, který proběhul těsně před spatřením objektu. Neměl jsem čas nahlásit to dříve - jedině přes mobil, kde se mi tento Váš formulář bohužel nezobrazuje celý. Ale aspoň jsem si udělal poznámky. Zajímalo by mě, jestli úlomky tak jasného objektu mohly dopadnout na zem. Čistě ze zvědavosti, na jejich hledání čas nemám :) Budu rád, když mi odpovíte, díky.

Jasnost : výrazně jasnější než hvězdy, možná srovnatelné s Měsícem
Trvání: 1
Začátek dráhy : velmi zhruba 12°
Konec dráhy: cca 345°
Popis bolidu:
Přes oblohu proletěla velmi jasná ^^padající hvězda^^, která za sebou nechávala viditelnou stopu. Po chvilce se rozprskla do všech stran v menší úlomky, které téměř ihned pohasly ve velice malé vzdálenosti od zdroje. Jasem to bylo mnohem výraznější než všechny hvězdy okolo. Měsíc byl na protější straně oblohy, tak je těžké srovnávat, ale mohlo to být zhruba podobně jasné, možná i mírně víc. Vypadalo to trochu jako světlice, nebo raketa z ohňostroje (akorát bez toho velkého výbuchu). Nevydávalo to ovšem žádný zvuk (v okolí byl zrovna klid a ticho), letělo to téměř vodorovně, mírně dolů a začalo to svítit rovnou na obloze. Objekt jsem pozoroval téměř přesně na sever od sebe, v poměrně nízké výšce nad obzorem, kterou zhruba odhaduji na 40° vůči povrchu Země. Urazil jen poměrně krátkou trasu než se rozpadnul.
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2018-12-19/21:19

zpět