Přehled hlášení bolidů-2018-06-15
Logo ASU
 

2018-06-15

Čas: 22:05 SEČ/SELČ
Místo : Šultysova, Praha 6
Okres: Praha
Okolnosti pozorování:
Bolid pozorován severovýchodním směrem, cca 290 stupňů. Bolid pozorován až v závěrečné fázi letu, počátek (zážeh) jsem neviděl, neznám celkovou dobu trvání. Během dohasínání více zazářil a došlo k jeho rozpadu. Na první pohled připomínal rychle padající býlou světlici. K zemi se pohyboval z mé perspetivy téměř kolmo, směrem dolu mírně doleva. Poslední viditelná stopa končila cca 14 stupňů nad obzorem.

Jasnost : Srovnateln?? s iridium flare, velmi jasn??, v dan?? chv??li nejjasn??j???? na obloze i p??i zbytkov?
Trvání: 3
Začátek dráhy : nevím
Konec dráhy: cca 14 stupňů nad obzorem, azimut cca 290 stupňů, z místa pozorování orientační směr na Ru
Popis bolidu:
Jasný, relativně objemný zářící bod. Zprvu jsem myslel, že jde o bílou světlici, ale pohybovala se velmi rychle a nakonci došlo k rozpadu na více kusů. Zůstala po krátkou dobu bílá stopa.
Zvukové jevy: Žádné slyšitelné

Do databáze vloženo 2018-06-19/10:19

zpět