Přehled hlášení bolidů-2014-08-16
Logo ASU
 

2014-08-16

Čas: 22:00 SEČ/SELČ
Místo : Milotice
Okres: Pelhřimov
Okolnosti pozorování:
Bohu?el nev?m p?esn? ?as - byl jsem se ?enou na zahrad? a
pozoroval oblohu. Sm?rem na souhv?zd? Velk? v?z, ale v?ce
na v?chod a kus nad Velk?m vozem (cca n?sobek v??ky cel?ho
souhv?zd?) zasv?til meteorit, kter? let?l ^^vodorovn?^^ na
v?chod.

Pokud tento meteorit je?t? n?kdo vid?l, pros?m o info.
Omlouv?m se za velmi skromn? ?daje - toto jsem je?t? nikdy
nehl?sil a ?as jsem si bohu?el nezjistil.

Jasnost : Nebyl jasnější než nejjasnější hvězdy - spíše lehce zažloutlý a postupně zhasínal.
Trvání: 10
Začátek dráhy : západ
Konec dráhy: východ
Popis bolidu:
Meteorit let?l od z?padu na v?chod. Nech?val za sebou
dlouhou ohnivou stopu, potom postupn? ust?val jas a
nakonec se viditeln? rozd?lil na dv? t?lesa. Pot? zhasnul.
Zvukové jevy: zvukové jevy nebyly, těsně před zhasnutím se rozpadl na dvě tělesa. Jedno menší a druhé větší.

Do databáze vloženo 2014-08-17/19:17

zpět