Přehled hlášení bolidů-2014-08-02
Logo ASU
 

2014-08-02

Čas: 22:25 SEČ/SELČ
Místo : Zlín - Jižní svahy
Okres: Zlín
Okolnosti pozorování:


Jasnost : jako menší hvězda
Trvání: 4
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
meteorit prolet?l severoji?n?m sm?rem a pro?al asi v
polovin? spojnici mezi Velk?m vozem a Pol?rkou, na konci
stopy se rozpadl v?j??ovit? na 3 a? 4 kusy, p?i?em?
jednotliv? kousky zaz??ily na?ervenal?m svitem
Zvukové jevy: krátké tiché zasyčení před rozpadem

Do databáze vloženo 2014-08-02/23:02

zpět