Přehled hlášení bolidů-2013-12-03
Logo ASU
 

2013-12-03

Čas: 06:08 SEČ/SELČ
Místo : Ostrava, Poruba (49°49^26.340^^N, 18°10^23.285^^E)
Okres: Ostrava
Okolnosti pozorování:
Cestou do práce při čekání na bus jsem periferním viděním
zaznamenal záblesk. Pak jsem se podíval řádně a viděl jsem
tři zjasnění a ozářenou stopu v atmosféře. Úkaz trval cca 5
sekund.

Jasnost : několikanásobné zjasnění do úrovně Venuše
Trvání: 5 s
Začátek dráhy : Východ - cca 50°-55° nad horizontem
Konec dráhy: Jihovýchod -cca 50°-55° nad horizontem
Popis bolidu:
Tři postupné zjasnění. Viditelná stopa v atmosféře po dobu
pár sekund.
Zvukové jevy: nezaznamenány

Do databáze vloženo 2013-12-03/15:03

zpět