Přehled hlášení bolidů-2013-08-16
Logo ASU
 

2013-08-16

Čas: 22:16 SEČ/SELČ
Místo : Třebenice - Sutom - Holý vrch
Okres: Litoměřice
Okolnosti pozorování:
Pozorovaly dv? osoby, jasn? no?n? obloha. Pozorovan? z
vrcholku hol?ho kopce z polohy vle?e.

Jasnost : cca -7 mag.
Trvání: 1
Začátek dráhy : JV
Konec dráhy: JV
Popis bolidu:
Velmi rychl? a kr?tk? p?elet objektu ho??c?ho jasn?m
?lutooran?ov?m sv?tlem sm?rem k jihov?chodu a? v?chodu.
Cca 30? nad obzorem. Za objektem z?stala stopa podobn?
kondenza?n?m pruh?m za letadlem, kter? t?m?? okam?it?
zmizela. Jej? d?ka byla cca 4 ?hlov? stupn?. Pr?let trval
m?n? ne? sekundu.
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2013-08-18/18:18

zpět