Přehled hlášení bolidů-2013-05-15
Logo ASU
 

2013-05-15

Čas: 09:20 SEČ/SELČ
Místo : Průmyslová zóna Cheb, ESTO s.r.o.
Okres: Cheb
Okolnosti pozorování:
Při náhodném výhledu na západní obzor jsem spatřil jasně
zářící, rychle se pohybující objekt, který žlutobíle žhnul po
dobu cirka 1s. Jev nebyl doprovázen zvukovým efektem.
Hrubý směr pohybu byl od SSZ směrem na JZ.

Jasnost : i za plného slunečního svitu byl objekt jasně patrný
Trvání: 1
Začátek dráhy : SSZ
Konec dráhy: JZ
Popis bolidu:
během pozorovnání nebyl zaznamenán rozpad na více částí.
objekt zanechal nejasnou kouřovou stopu
Zvukové jevy: nebyl

Do databáze vloženo 2013-05-15/09:15

zpět