Přehled hlášení bolidů-2010-07-14
Logo ASU
 

2010-07-14

Čas: 22:55 SEČ/SELČ
Místo : Rouchovany, 49 3^ 55^^ N, 16 6^ 58^^ E
Okres: T?eb?
Okolnosti pozorování:
Pozorovn z okna pokoje p?i rozsvcenm sv?tle.
Vzhledem k blzkosti leteck zkladny Nm?? n. O.
si nejsem jist zda se nemohlo jednat o sv?tlici nebo
jin objekt (ikdy nebyl celou noc slyet p?elet
dnho vrtulnku). Pokud bude m pozorovn
potvrzeno, byl bych rd, kdybyste mi zaslali
emailem informaci o vskytu bolidu.

Jasnost : Jasnost srovnateln s nejjasn?jmi p?elety ISS
Trvání: 3
Začátek dráhy : azimut 290, v ne 40 (nad rmem okna)
Konec dráhy: azimut 290, vka cca 15
Popis bolidu:
Jeden jasn bod viditeln p?i pohybu od severu k
jihu, chvli p?ed zhasnutm (mn? ne 1s) se
rozd?lil na 2 a 3 men objekty. Po?tek stopy byl
mimo pozorovac hel, stopa kon?ila cca 15 nad
horizontem.
Zvukové jevy: Za zav?enm oknem nebyl slyet dn zvuk

Do databáze vloženo 2010-07-14/23:14
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008