Přehled hlášení bolidů-2010-03-21
Logo ASU
 

2010-03-21

Čas: 18:53 SEČ/SELČ
Jméno pozorovatele: Tom Ka?ok
Místo : Vykov, 1km J
Okres: Vykov
Okolnosti pozorování:
P?i njezdu na D1 sm?r Brno.

Jasnost : Venue o max. jasnosti
Trvání: 3
Začátek dráhy : J, cca 40 st nad obzorem
Konec dráhy: JV, cca 30 st nad obzorem
Popis bolidu:
Relativn? pomalu letc t?leso, snad bolid, padajc z
p?i pohledu z msta pozorovn sm?rem na vchod
pod hlem cca 30 st od kolmice. Zpozorovno ve
vce cca 40 st nad obzorem v poloze J (tolerance
+-10st), mohl bt aktivn ji p?edtm (ve). Po 3
vte?inch nhle zhasl bez jakhokoliv efektu.
Zvukové jevy: Ne

Do databáze vloženo 2010-03-24/21:24
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008