Přehled hlášení bolidů-2010-03-21
Logo ASU
 

2010-03-21

Čas: 18:55 SEČ/SELČ
Jméno pozorovatele: Eva Hekelov
Místo : Ond?ejov
Okres: Praha - vchod
Okolnosti pozorování:
Meteor jsem zahldla z auta kdy jsem sjd?la z
hv?zdrny v blzkosti hlavn ulice.
Jeho poloha se jevila dosti vysoko nad obzorem
zhruba nad kosteln v?. T?leso se pohybovalo
sm?rem na jih k obci Chocerady.

Jasnost : velmi jasn asi jako Venue, ale z?il lut?
Trvání: 0,5
Začátek dráhy : nevid?la jsem
Konec dráhy: vysoko nad obzorem nad kosteln v?
Popis bolidu:
zm?ny jasnosti, tvaru ani rozpad jsem nepozorovala
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2010-03-22/14:22
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008