Přehled hlášení bolidů-2009-03-17
Logo ASU
 

2009-03-17

Čas: 21:08 UT
Místo : Ondřejov
Okres:
Okolnosti pozorování:
hledání komety C/2007 N3 Lulin

Jasnost :
Trvání:
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Bolid nespatřen přímo, ale při pozorování oblohy
triedrem se na několik desetin sekundy zvětšil jas
oblohy a periferně bylo zaznanenáno jasné světlo.
Poloha jevu na obloze neznáma, navíc jsem stál
poblíž bílé zdi, která mohla světlo odrážet.
Zvukové jevy: ne

Do databáze vloženo 2009-03-17/22:17
Komentář:
Tento jev byl blesk. LS.


Lenka - 23.9. 2008