Přehled hlášení bolidů-2009-01-16
Logo ASU
 

2009-01-16

Čas: 20:05 SEČ/SELČ
Místo : Str�nice
Okres: Hodon�n
Okolnosti pozorování:
Proch�zka po ulici a zahl�dnut� obrovsk� z��e.Dosavadn�
meteority co jsem vid�l byli proti tomuto odvar.

Jasnost : jasnost n�kolikan�sobn� vy��� ne� Venu�e
Trvání: 3-4
Začátek dráhy : SEVEROZ�PADN� NEBO Z�PADN� NEJSEM SI JIST
Konec dráhy: SM�R Z�PAD Sm�r Petrov obec le��c� u m�sta St�nice
Popis bolidu:
jasnost obrovsk� plus rozt��t�n� na v�ce kus�
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2009-01-17/12:17
Komentář:
Datum doplnil JB


Lenka - 23.9. 2008