Přehled hlášení bolidů-2009-01-11
Logo ASU
 

2009-01-11

Čas: 01:18 SEČ/SELČ
Místo : Lubn�
Okres: Svitavy
Okolnosti pozorování:
Cesou dom� z pivnice jsem vid�l jasn� ob�kt sm�rem od
Lubn� sm�rem na Mlado�ov, rychle se pohybuj�c�, doba
trv�n� cca 1-2 sekundy, nakonec zcela vyhasnul

Jasnost : jasn� z���c� ob�kt
Trvání: 1-2
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:

Zvukové jevy: nebylo sly�et nic

Do databáze vloženo 2009-01-11/02:11
Komentář:
Datum doplnil JB


Lenka - 23.9. 2008