Přehled hlášení bolidů-2008-11-05
Logo ASU
 

2008-11-05

Čas: 19:45 UT
Místo : Brno, Kraví hora
Okres: Brno
Okolnosti pozorování:
Astronomické praktikum v rámci výuky UTFA MU v
Brně. Na bolid hlasitě upozornil vedoucí výuky
Filip Hroch, většina ostatních samotný bolid
neviděla, stopu jsme však již pozorovali všichni.

Jasnost : -9 magnitud (v době výbuchu jasnější jak -11 magnitud)
Trvání: 2,5
Začátek dráhy : spojnice M45 (Plejády) - Aldebaran
Konec dráhy: asi 2° západně od beta Tauri
Popis bolidu:
Bolid jsem spatřil nejprve periferním viděním,
takže jsem jej nepozoroval po celou dobu letu.
Podle mého odhadu let mohl trvat maximálně 5
sekund, spíše ale méně tak 2,5s, barva meteoru
byla modro-bílá, stopa byla v prvních okamžicích
nafialovělá s jasností až -5 mag a viditelná
zůstala asi 3 sekundy. Jasnost bolidu se těžko
odhaduje, ale pohybovala se tak kolem -9 mag (při
výbuchu byl značný stín u nás všech, takže možná
až -11 mag). Meteor letěl od spojnice
Plejády-Aldebaran k beta Tau.
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2008-11-07/19:07
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008