Přehled hlášení bolidů-2008-10-20
Logo ASU
 

2008-10-20

Čas: 18:42 SEČ/SELČ
Místo : silnice Rous�nov-Slavkov, Loc: 49�10^53.112^^N, 16�52^22.099^^E
Okres: Vy�kov
Okolnosti pozorování:
J�zda autem, za��tek jevu jsem nevid�l, zaregistroval
jsem jej a� mi p�i�el do zorn�ho pole.

Jasnost : velmi jasn�, odhad cca -2 mag.
Trvání: 5?
Začátek dráhy : cca JJZ, asi 60 stup�� nad obzorem
Konec dráhy: cca ZJZ asi 15 stup�� nad obzorem
Popis bolidu:
nebyla je�t� �pln� tma, nav�c obloha po z�padu slunce
byla zbarven� do rudo-fialova, podle m�ho n�zoru se
bolid nerozpadl a sv�til celo dobu letu stejn�m jasem,
konec jevu byl rychl�, bez dohas�n�n�. M�m dojem �e
rychlost byla nezvykle mal�, trv�n� se mi zd�lo naopak
nezvykle dlouh�. Barva bolidu byla �luto-b�l� ale
vzhledem k pozorov�n� proti zbarven� obloze, no prost�
mohlo to b�t skoro jakkoli :-)
Zvukové jevy: nezaregistroval jsem.

Do databáze vloženo 2008-10-20/19:20
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008