Přehled hlášení bolidů-2008-09-28
Logo ASU
 

2008-09-28

Čas: 21:20 SEČ/SELČ
Místo : Srbsko
Okres: Mlad8 Boleslav
Okolnosti pozorování:


Jasnost : jasnější a větší než okolí
Trvání: 3
Začátek dráhy : hrad Kost
Konec dráhy: Ml. Boleslav
Popis bolidu:
Velká rychlost , bílá barva , v polovině viditelné
dráhy silnější záblesk a postupné dohasínání .
( Jev byl tak velký , že jsem čekal zvukový
doprovod , který ale nepřišel ) .
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2008-09-29/14:29
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008