Přehled hlášení bolidů-2007-03-10
Logo ASU
 

2007-03-10

Čas: xx:xx SEČ/SELČ
Místo : Ječná ulice - asi 400 m od Vltavy
Okres: Praha 2
Okolnosti pozorování:
Pozorovaný objekt jsem zpozoroval ve směru Vltavy za
kopcem z ulice. Objekt byl tedy pozorován za kopcem,
který je za řekou. Nebyl jsem si a ani teď jistý, zda-li
jde o pozorování bolidu, protože je mi divné že by se o
tom nikde nepsalo nebo nemluvilo na tak frekventovaném
místě. Jenomže nevím co by to mohlo být jiného. Chtěl
bych upozornit na to že moje pozorovací zkušenosti jsou
velmi slabé a prostě jenom se chci o tom zmínit. Bohužel
přesný čas nevím (jenom že to mohlo být kolem 16.00 -
16.30 - max. 17.00). Je možné že by pozorování bolidu
mohlo trvat 3-5 min.?, protože kdybych vyčkal na místě,
přibližně tak dlouho by to trvalo. Možná, že to vypadá
jako bych si dělal legraci (a to především způsobem,
jakým všechno popisuji), ale v Praze je to trošku
depresivní.

Jasnost : jasnost byla velmi dobrá, objekt byl stejně dobře vidět jako měsíc, ale jasnost tak velká rozhondě
Trvání:
Začátek dráhy : z levé stany silně blížící se k pravé straně - dráha byla silně šikmá (možná někde od Bílé Hory)
Konec dráhy: objekt se jevil jako že byl blízko, ale nejspíše byl dál než si myslím, takže bohužel nedokážu více
Popis bolidu:
Tvar objektu byl jako ^^paprika^^ - barva žlutobílá a
trochu i načevenalá - jasnost byla pořád stejná a pouze
nepozorovatelná až když byl objekt mimo obzor - objekt
po sobě zanechával stopu podobně jako letadlo, ale čára
nebyla tak dlouhá - objekt byl stabilní - velikost si
neodvážím určit.
Zvukové jevy: nezaznamenal jsem

Do databáze vloženo 2008-04-15/21:15
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008