Přehled hlášení bolidů-2007-10-22
Logo ASU
 

2007-10-22

Čas: 05:29 SEČ/SELČ
Místo : Pardubice
Okres: Pardubice
Okolnosti pozorování:
Bezoblačná obloha, slabý zákal, pozorováno na západním
předměstí Pardubic.

Jasnost : - 6mag
Trvání: 4
Začátek dráhy : azimut 110 náměr 30
Konec dráhy: azimut 80 náměr 10
Popis bolidu:
meteor asi -4mag, těsně před koncem úkazu výbuch nárůst
jasnosti až na cca -6mag, spolupozorovatel si na začátku
všiml malého kousku, který odpadl, stopa zůstala
viditelná po dobu min. 10 sekund, pravděpodobně bolid z
roje Orionid
Zvukové jevy: nezaznamenány

Do databáze vloženo 2007-10-22/14:22
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008