Přehled hlášení bolidů-2007-04-25
Logo ASU
 

2007-04-25

Čas: 05:10 SEČ/SELČ
Místo : Ústí nad Labem, Severní terasa, ulice Větrná, stanice MHD
Okres:
Okolnosti pozorování:
doplnění předchozího pozorování

Jasnost :
Trvání:
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Na mé dotazy:
Potřeboval bych osvětlit některé podrobnosti:
1. zda by šla odhadnout časová délka jevu
2. dráha meteoru byla vedená více méně kolmo k obzoru?
Nebo spíše souběžně s obzorem? Podle popisu si myslím, že
spíše téměř kolmo k obzoru.
3. byl pohyb meteoru veden východo-západním či západo-
východním směrem od kolmice k obzoru?
4. předpokládám, že délka dráhy cca 3 palce odpovídá cca
7 až 10
5. předpokládám, že počátek a konec dráhy vyjádřený ve
stupních je úhlová výška těchto bodů nad obzorem.
6. zda by šlo upřesnit, nad jakým místem obzoru se děj
odehrál (podle názvů kopců, význačných budov atd.).

přišla odpověď:
Odpovědi na Vaše otázky:
1. rozhodně kratší jak jedna sekunda - odhaduji tak půl
sekundy
2. dráha bolidu protínala horizont odhadem na jihu, kolmé
protnutí je pod úhlem 90 stupňů já odhaduji úhel na 80
stupňů
3. dráha od východu k jihu
4. ano
5. ano
6.z mého stanoviště prostor nad budovou
Hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem

Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2007-04-26/14:26
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008