Přehled hlášení bolidů-2007-04-25
Logo ASU
 

2007-04-25

Čas: 05:10 SEČ/SELČ
Místo : Ústí nad Labem, Severní terasa, ulice Větrná, stanice MHD
Okres: Ústí nad Labem
Okolnosti pozorování:
náhodné pozorování,jasná obloha, ranní soumrak

Jasnost : cca 5x jasnější než Jupiter
Trvání: ?
Začátek dráhy : 55 nad jihovýchodním obzorem
Konec dráhy: 45 nad jihovýchodním obzorem
Popis bolidu:
dráha byla vedena vůči obzoru pod úhlem cca 80 (téměř
kolmo k obzoru, meteor byl pozorovaný v celém světelném
projevu od prvopočátečního vzplanutí až po jasný záblesk
na konci, kdy dosáhnul jasu asi 5kráte vyššího, než
Jupiter. Barvou byl záblesk připodobněn elektrickému
výboji.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2007-04-26/11:26
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008