Přehled hlášení bolidů-2007-04-14
Logo ASU
 

2007-04-14

Čas: 21:00 SEČ/SELČ
Místo : Smrkovice
Okres: Písek
Okolnosti pozorování:
Bolidy byly dva. První měl počátek pod souhvězdím Corony
Borealis, prolétl patrně poblíž hvězdy Kornephoros a dále
pokračoval poblíž hvězdy Sarin, možná mezi hvězdami Sarin
a Rasalgethi v souhvězdí Herkula, (tedy z naší pozice na
východě a letěl směr asi tak severo-západ). Druhý jsem
již nezahlédl, viděla jej přítelkyně, ale stihla mě
upozornit už pozdě. Prolétal stejným směrem pouze byl o
něco nížeji (spíše pod souhvězdím Herkula, možná podle
mapky blízko hvězdy Rasalgethi) s paralelní drahou letu.
Rozmezí pozorování do 5 sekund. Druhý byl výrazně slabší
a zprvu si přítelkyně nebyla jistá, jestli jde o bolid
nebo jenom o obyčejnou ^^padající hvězdu^^, poté ale o
trochu zesílil (dosáhl asi tak poloviny jasnosti prvního)
a průběh rozpadu byl podobný jako v prvním případě, ale
nedokážeme rozmezí a dobu záření v atmosféře u druhého
bolidu přesně určit, protože jsme byli poněkud
fascinováni tím prvním. K časovému upřesnění, mohlo být
pár minut po 21 hodině.

Jasnost : cca 3-4x jasnější než momentálně viditelná planeta na západě po západu slunce (Venuše ?)
Trvání: 3-5
Začátek dráhy : oba pod Coronou Borealis - první výš, druhý níž
Konec dráhy: za souhvězdím Herkula
Popis bolidu:
První bolid : Modrobílá barva s jemně nazelenalým spodkem
později při úkazu (ve chvíli největšího svitu). Rychlost
byla zpočátku vysoká, jakoby šlo pouze o ^^padající
hvězdu^^ poté bylo vidět viditelné zpomalení a výrazné
zesílení záření a zřetelně byly vidět odpadající hořící
úlomky do stran od i ve směru letu. Ve chvíli největšího
svitu byl tvar oválný (celkově to připomínalo hořící
trosky) s tenkým ohonem 3x delším než ^^tělo^^. Sklon k
zemi mohl být okolo 20 stupňů s tím, že při zpomalení se
sklon směrem k zemi zvýšil. Druhý bolid jsem neviděl, ale
podle přítelkyně letěl paralelně s drahou prvního.
Barevně měla dojem, že zahlédla načervenalou barvu.
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2007-04-19/14:19
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008