Přehled hlášení bolidů-2007-04-14
Logo ASU
 

2007-04-14

Čas: 21:10 SEČ/SELČ
Místo : Klenčí pod Čerchovem
Okres: Domažlice
Okolnosti pozorování:
jasný večer, čas bohužel přesně nemohu udat, cca 21 -
21.10 hodin, za nemožnost udání přesného času se
omlouvám, neměl jsem k dispozici hodiny

Jasnost : velmi jasný, cca 3 x jasnější, než Venuše
Trvání: 3
Začátek dráhy : ^^5 hodin^^ 25 - 30 stupňů nad obzorem
Konec dráhy: ^^3 hodiny^^ úhel klesání 15 - 20 stupňů
Popis bolidu:
Veliký jasně zářící, intenzita jasu stoupala, zanechával
dlouhou stopu, před ^^zhasnutním^^ se oddělily 2 - 3
části - nahoru, přibližně nad místem zhasnutí poněkud
výše se objevil ve stejném směru a čase ještě jeden kus,
který pokračoval pod stejným úhlem k zemi, ale byl
podstatně méně jasný, i jeho sledovaná dráha byla
krátká.
Zvukové jevy: bez

Do databáze vloženo 2007-04-14/22:14
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008