Přehled hlášení bolidů-2007-02-04
Logo ASU
 

2007-02-04

Čas: 23:59 SEČ/SELČ
Místo : Brno-Oresin
Okres:
Okolnosti pozorování:


Jasnost :
Trvání: 4,5
Začátek dráhy : vysoko
Konec dráhy: VJV
Popis bolidu:
Dovoluji si Vám poslat zprávu o pozorování průletu bolidu
v noci z neděle
na pondělí ze 4. na 5. února 2007. Pozorovací stanoviště
Brno - Ořešín
ul. Drozdí č.1 .
Souřadnice observatoře v Ořešíně určené podle snímků z
družice (určené
podle souřadnic v Goglu Eart):Zeměpisná šířka : N 49 stupňů 16 minut 33,90
vteřin

Zeměpisná délka : E 16 stupňů 36 minut 27,00 vteřin
nadmořská výška místa : 368 metrů (dle geodetického měření)

Popis pozorování:
Pozorovací podmínky : mléčný opar ve vyšších vrstvách
atmosféry. Limitní
hvězdná velikost pro pozorování pouhým okem byla kolem 3
magnitudy. Měsíc
svítil na plné pecky.

Bolid byl spatřen v Neděli 4. února 2007 ve 23 hodin 59
minut 40 sekund
(chyba určení času +- 4 sekundy). Čas byl odečten z
počítače ihned po
průletu viditelné dráhy. Doba přeletu byla asi 4,5
sekundy (+- 0,5
sek.).Směr dráhy bolidu, začal svítit prakticky v
nadhlavníku , ( kde byl
začátek akce zachycen bočním pohledem , pak již jsem
pozoroval celý zbytek
dráhy přímo) pokračoval na východo jiho východ. Dráha
bolidu na počátku
vypadala jako klasický meteor s intenzitou světla
srovnatelnou s Venuší
(barva svítícího bodu ,žluto bílá). V této fázi bylo
zajímavé ,že podél
stopy se tvořil na každou stranu od středu dráhy podobný
mlhavý opar
připomínající průlet svítícího tryskového dopravního letadla.
Během jedné sekundy začal zvyšovat intenzitu světla
(odhaduji na podobnou
jakou vydává Měsíc v první čtvrti). Barva žhnoucího bodu
byla žlutější
než na počátku stopy. Vtom okamžiku se změnila mlhavá
stopa na jasně
svítící dvoubarevný kometární ohon jehož intenzita se
měnila v závislosti
na intenzitě světla vydávaného vlastním tělesem.
Pokud bychom považovali dráhu samotného tělesa jako osu
souměrnosti, pak
podél této dráhy na obě strany byla pozorována barva
plazmy (odpařovaného
materiálu z tělesa)odpovídající intenzivně svítící žluto
oranžové až
oranžové barvy.Tento mlhovinový oblak tvořil vnitřní část
kometárního
vzhledu . Směrem dále od osy souměrnosti se barva docela
prudkým
přechodem měnila z oranžové na zeleno modrou až na modrou
směrem k
nejvzdálenějším místům od osy dráhy tělesa.(opět na obou
stranách podél
dráhy). V této fázi nastalo asi po 2 sekundách k prudšímu
poklesu
intenzity světelných jevů jak u samotného tělesa tak i u
plasmového hala.
Asi po půl sekundě se intenzita světla dostala zpět na
původní velikost a
opět se rozvinul překrásný efekt dvoubarevného kometárního
ohonu. Tento
úkaz trval asi jednu sekundu a byl zakončen náhlým
zjasněním zářícího bodu
jehož intenzitu jsem odhadnul jen o maličko menší než byla
intenzita
momentálně svítícího Měsíce. Barva tělesa při tomto
konečném zjasnění
byla krásně jasně žlutá. Odpovídala stejnému odstínu barvy
jako, když by
jste pohlédli za jasného slunečného dne, na okvětní listy
slunečnice.
Konec viditelné stopy bolidu se promítnul na oblohu asi
tři prsty (při
natažené ruce před sebou ) napravo od Měsíčního kotouče.
Pokud bychom
umístili Měsíc do středu hodinového ciferníku , pak konec
stopy by se
nacházel na pozici čtvrté hodiny .
Zajímavé je , že na konci stopy při zjasnění nebylo vidět
rozpad tělesa na
menší díly. Těleso se pouze rozžhavilo a pak následovalo
jeho prudké
zhasnutí. Během přeletu i po něm nebyl identifikován žádný
zvukový
doprovod. (Ani hukot ani zahřmění , a to ani po delší
době. Je však možné
,že by se mohlo jednat o velice slabé zvukové efekty ,
které nebyly v
brněnských podmínkách zachytitelné.)

Další zajímavosti a postřehy :

Vy uvádíte dobu přeletu na dvě minuty po půlnoci, avšak já
jsem odečetl
čas z počítače, který mám stabilně připojený k internetu a
u kterého se
automaticky stahuje po 30 minutách aktuální čas ze serveru
(ntp.cesnet.cz) s korelací chyby řádově v setinách
sekundy. Není mi jasné
kde by mohla vzniknout taková chyba ????

Další zajímavostí je, že až dosud jsem neviděl nikdy
takový dvoubarevný
efekt při průletu meteoru eventuálně bolidu. Pozorováním
jsem narazil na
nesrovnalost v tom ,že uváděný dvoubarevný efekt
nevykazoval delší dobu
trvání než maximálně 0,5 sek. Po samotném průletu jsem se
navíc snažil
najít na obloze nějakou rozplývající se stopu . Obyčejně
po silnějších
meteorech bývá viditelná i několik sekund. Je však možné
, že stopa
nebyla vidět díky oparu ve vyšších vrstvách atmosféry.????
Nebo je možné
že výsledný dvoubarevný efekt mohl vzniknout efektem
rozkladu světla
procházejícího přes mlhavou vrstvu atmosféry (tomu by
nahrávalo složení
barev směrem od centrální části dráhy - duha )????

V každém případě lze dodat , že takovýto zajímavý bolid
jsem ještě za
celou dobu pozorování neviděl a výsledný efekt ve mně
zanechal
nezapomenutelný zážitek.

Protože jsem při zakreslování dráhy bolidu do mapy oblohy
zjistil , že
nemohu zcela přesně odhadnout počátek dráhy ani přesný
směr mezi hvězdami
( byly vidět pouze jasnější hvězdy) rozhodl jsem se
zachytit směr i úhly
počátku a konce dráhy pomocí vztažení k horizontu a
určení koncového
bodu zhasnutí . Ručně načrtnuté avšak změřené úhly s
dále uváděnou
chybou měření posílám v příloze včetně nákresu průběhu
stopy bolidu.
Úhly jsou změřeny pomocí digitální vodováhy s možností
odečtu úhlu vůči
vodorovné poloze horizontu, a díky nastavení štěrbiny a
otočení kopule
pozorovatelny v Ořešíně .

Pokud by Vám mnou uváděné údaje nepomohly tak se tímto
omlouvám za Váš
drahocenný čas při čtení tohoto mejlu a přeji Vám úspěch
při hledání a
nalezení dopadnutého meteoritu.
Zvukové jevy: ne

Do databáze vloženo 2007-02-08/16:08
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008