Přehled hlášení bolidů-2007-02-04
Logo ASU
 

2007-02-04

Čas: 23:45 SEČ/SELČ
Místo : 4954^30.15^^N,140^37.08^^E podle mapy.cz - letecká mapa
Okres: Beroun
Okolnosti pozorování:
Při návratu z posedu, z lesa, na polní cestě, SZ od obce
Lounín. Výhled dobrý, pole, louka, ojedinělé stromy, V
horizont uzavřen kopcem (cca 60 m převý^Úení), JV horizont
skupina stromů. Nejbli^^Úí obec (Lounín) za JV
horizontem.
Čas pozorování odhadem.


Jasnost : mnohem jasněj^Úí měsíce
Trvání:
Začátek dráhy : kolmo dolů v JV směru od místa pozorování
Konec dráhy: zhasl nad obzorem
Popis bolidu:
Objekt kulového tvaru, jasně zelené barvy, 4x vět^Úí
měsíce, kouřový chvost, jasně osvětlený JV svah kopce ve V
směru z místa pozorování. Světlo zhaslo nad obzorem.
Domníváme se , ^e spadl severně od obce Lounín a ne na
Moravě :)

Zvukové jevy: hluk, prskání

Do databáze vloženo 2007-02-07/11:07
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008