Přehled hlášení bolidů-2007-02-05
Logo ASU
 

2007-02-05

Čas: 00:00 SEČ/SELČ
Místo : Strýčkovy
Okres: Příbram
Okolnosti pozorování:
jasná noc, bezprostředně po půlnoci,přibližně 3 sek.po
půlnoci spatřen velmi silný záblesk ostrého, studeného,
světlého záblesku, který osvítil celou místnost. Slyšet
byl hluk připomínající prasknutí žárovky. Venku jsem
spatřila osvětlenou kouli, letící směrem k zemi ve
východním směru.Koule nejprve plála téměř bílým
světlem,které z ní vyšlehávalo, postupně se měnilo na
oranžovou. Pád tělesa trval přibližně 2-3 sekundy. Pád
byl prakticky kolmý k zemi.

Jasnost :
Trvání: 2-3
Začátek dráhy : od Rožmitálu pod Třemšínem východním směrem-směr obec Tochovice
Konec dráhy:
Popis bolidu:

Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2007-02-06/16:06
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008