Přehled hlášení bolidů-2007-02-04
Logo ASU
 

2007-02-04

Čas: 23:0? SEČ/SELČ
Místo : Vyškov
Okres: Vyškov
Okolnosti pozorování:
místost osvětlená pouze monitorem a malou lampičkou.
Lampička umístěna 6m od okna a světlost blokována
monitorem. Směrem k oknu tma s možností rozeznat
osvětlené místa ve městě. Světlo pouličního osvětlení
přímo do oken nesvítí a není vidět.

Jasnost : sílu jasu lze přirovnat k blesku, ale asi 2 x silnější
Trvání: 1-2
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Krátkodobý prudký záblesk světla. Záblesk měl trvání asi
1-2s. Světlo mělo bílou barvu.
Zvukové jevy: Bylo slyšet něco jak slabý hrom při bouřce.

Do databáze vloženo 2007-02-05/21:05
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008