Přehled hlášení bolidů-2007-01-26
Logo ASU
 

2007-01-26

Čas: 19:xx SEČ/SELČ
Místo : Mělník
Okres: Mělník
Okolnosti pozorování:
cca 1sec zelený blesk téměř kolmo padajícího tělesa
směrem na SZ, od Mělníka směrem k Ustí nad Labem.
Svědkem byl i můj švagr.
Datum bylo 25. nebo 26. ledna??

Jasnost : jasné jak 60% blesku
Trvání: 1-2
Začátek dráhy : poloha asi 50st na obloze SZ
Konec dráhy: jakoby kolmo do země SZ směrem od Mělníka (směr Liběchov)
Popis bolidu:
Kolmý blesk beze změny jasnosti, bez rozpadu..
Zvukové jevy: bez zvuku

Do databáze vloženo 2007-02-04/15:04
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008