Přehled hlášení bolidů-2007-01-27
Logo ASU
 

2007-01-27

Čas: 17:00 SEČ/SELČ
Místo : 61,5 km dálnice na Mladou Boleslav, po pravé straně směrem na Prahu
Okres: Mladá Boleslav
Okolnosti pozorování:
vraceli jsme se autem z Jizerských hor do Prahy kolem
páté hodiny odpoledne, bylo ještě téměř světlo

Jasnost : zářivě zelený objekt, jasnější než hvězdy, možná srovnatelné s reflektorem malého letadla
Trvání: 4-5
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
zanechával za sebou kouřovou stopu, letěl zároveň s
obzorem, směrem mírně k zemi
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2007-02-03/19:03
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008