Přehled hlášení bolidů-2007-01-16
Logo ASU
 

2007-01-16

Čas: 17:08 SEČ/SELČ
Místo : Praha-Dejvice, Evropská třída
Okres: Praha
Okolnosti pozorování:
Pozorování rychle se pohybujícího světelného tělesa ze
zastávky autobusu Praha-Kladno; asi 5s po zpozorování
zmizel za blízkou domovní zástavbou (v zenitu dráhy).

Jasnost : mag. -10 až -12 (odhad asi polovina jasnosti Měsíce v první čtvrti)
Trvání: 5-6
Začátek dráhy : směr západ, výška asi 40 nad horizontem
Konec dráhy: směr severovýchod, zenit, 90 nad horizontem
Popis bolidu:
Rychle se pohybující výrazný světelný zdroj (rychlost
odhadem asi 10/s). Barva bílá. Rozpad nepozorován
(zákryt zástavbou), stopa nepozorována. Hodnocení
pozorovatele: bolid nebo vstup umělé družice do atmosféry
(rozhodně ne letadlo - neporovnatelně vyšší úhlová
rychlost, jasnost)
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2007-01-16/21:16
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008