Přehled hlášení bolidů-2004-09-30
Logo ASU
 

2004-09-30

Čas: 18:28 SEČ/SELČ
Místo : Hrubčice
Okres: Prostějov
Okolnosti pozorování:
Během jízdy autem po silnici Bedihošť - Tovačov byl při
průjezdu obcí Hrubčice pozorován zářivý objekt na obloze.

Jasnost : -10 (pozorováno za denního světla)
Trvání: 3
Začátek dráhy : směr SV cca. 10 st. nad horizontem
Konec dráhy: nad horizontem
Popis bolidu:
Pozorován začátek stopy, pak došlo k zakrytu úkazu za
domem (následkem pohybu auta),následně pozorován konec
dráhy - zřetelné zjasnění a náznak rozpadu. Barva stopy
bílá. Pozorování bylo provedeno z jedoucího vozidla -
údaje o výšce nad obzorem zkresleny pohybem vozidla. Čas
odečten z mobilního tlf., následně provedena oprava dle
skutečného času (upřesnění údaje bude možné po obdržení
výpisu hovorů - ihned po spatření úkazu byl totiž
proveden hovor). Jasnost hrubě odhadnuta - úkaz byl zcela
zřetelně pozorován za denního světla.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2004-10-05/16:05
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008