Přehled hlášení bolidů-2004-03-22
Logo ASU
 

2004-03-22

Čas: 19:47 UT
Místo : Kielce
Okres: Polska/witokrzyskie
Okolnosti pozorování:
gwiazdozbiór Orina (minej wicej pomidzy Betelgeus a
Mintak na "wysokoci" Bellatrixa), kolor pomaraczowy

Jasnost : 1mg
Trvání: 1,5
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
kolor pomaraczowy
Zvukové jevy: raczej nie, trudno powiedzie (w miecie)

Do databáze vloženo 2004-03-23/09:23
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008