Přehled hlášení bolidů-2004-01-15
Logo ASU
 

2004-01-15

Čas: 22:41 UT
Místo : Munich
Okres: Germany
Okolnosti pozorování:
some clouds, but otherwise very good seeing

Jasnost : -1.3
Trvání: 3
Začátek dráhy : SSW, AZ 210 /EL 20
Konec dráhy: SSW, AZ 210/Horizon
Popis bolidu:
size star Rigel but very blue color, no trail, in sight
for 4 seconds, looked like a firework-ball, but could'nt
be because another observer observed that object from
Garmisch-Partenkirchen (80km south of Munich)
Zvukové jevy: no

Do databáze vloženo 2004-01-17/02:17
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008