Přehled hlášení bolidů-2019-01-11
Logo ASU
 

2019-01-11

Čas: 06:30 SEČ/SELČ
Místo : Čechtice
Okres: Benešov
Okolnosti pozorování:
Při procházce v polích jsem zahlédl jednu velmi jasnou světelnou stopu velmi rychle letícího čehosi.

Jasnost : podobně jako Venuše
Trvání: 3
Začátek dráhy : Jih, vysoko nad obzorem
Konec dráhy: jihozápad
Popis bolidu:
jasná světelná stopa východozápadním směrem, která během cca 3sekund mizela; rozpad nepozorován
začátek stopy jsem viděl, nemýlím-li se, výše než Venuši
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2019-01-11/07:11
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008