Přehled hlášení bolidů-2018-11-06
Logo ASU
 

(*** kvůli nezávislosti hlášení od dalších pozorovatelů budou čas a jasnost zveřejněny až po 10 dnech od pozorování bolidů.)

2018-11-06

Čas: *** SEČ/SELČ
Jméno pozorovatele: Martin Daňha
Místo : Tábor
Okres: Tábor
Okolnosti pozorování:
Jel jsem na kole. Uslyšel jsem zvuk připomínající zvuk píšťaly nebo tryskového letadla, který trval několik vteřin.
Poté jsem uviděl jasnou světelnou stopu na obloze

Jasnost : ***
Trvání: ***
Začátek dráhy : ***
Konec dráhy: ***
Popis bolidu:
***
Zvukové jevy: ***

Do databáze vloženo 2018-11-07/08:07
Komentář:
***


Lenka - 23.9. 2008