Přehled hlášení bolidů-2018-10-13
Logo ASU
 

2018-10-13

Čas: 22:57 SEČ/SELČ
Místo : Liberec - Vratislavice n.N
Okres: Liberec
Okolnosti pozorování:
jasno, velmi lehký světelný smog v zástavbě rodin. domků
pozorováno pohledem ve směru východo-východo-sever

GPS Vám pomůže?

Jasnost : velmi jasné
Trvání: 2-4
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
velmi jasné těleso s dlouhým ohonem průlet pod jasnou hvězdou (nevím jméno) směrem od západu šikmo dolů,
poté co tento zanikl průlet stejného v opačném směru = od východu. Jasnost se neměnila-zánik byl najednou-ne postupný.
Odesílám také email na hana.zichova

Zvukové jevy: ne

Do databáze vloženo 2018-10-14/12:14
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008