Přehled hlášení bolidů-2018-09-28
Logo ASU
 

2018-09-28

Čas: 18:29 UT
Místo : Břeclav
Okres:
Okolnosti pozorování:
čištění zubů na balkoně, jasná obloha

Jasnost : -1 mag
Trvání: 2
Začátek dráhy : JV, <15°
Konec dráhy: JJV, <10°
Popis bolidu:
Meteor letěl pomalu zleva doprava dolů pod úhlem asi 30° k horizontu. Celý jev byl níž k obzoru než Mars, který byl nad jihem, odhaduji začátek lehce pod 15°, konec něco málo pod 10°. Změny jasnosti nebyly pozorovány, druhá polovina letu byla částečně stíněna stromem, případný rozpad tedy nebyl pozorován. Jasnost meteoru byla nižší než jasnost Marsu.
Zvukové jevy: ne

Do databáze vloženo 2018-10-01/09:01
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008