Přehled hlášení bolidů-2017-12-24
Logo ASU
 

2017-12-24

Čas: 21:30 SEČ/SELČ
Místo : Kaznějov
Okres: Plzeň-sever
Okolnosti pozorování:
Na Štědrý den byl ve 21:30 pozorován průlet oranžově zářícího objektu ve směru ze západu na východ. Bylo zataženo, dle ČHMÚ spodní výška oblačnosti v Plzni 420 m, stratus. Objekt patrně neletěl úplně pod mraky, nebyl se zcela jasnými obrysy. Část letu pozorována dalekohledem Nikon 10x50. Po okamžitém prověření leteckého provozu na Adsb exchange, kde nebylo v daném prostoru žádné letadlo letící tím směrem, a vzhledem ke skutečnosti, že objekt neměl viditelné přerušované světlo, jsem takřka jistě vyloučil letadlo. Dlouhodobě se zajímám o letectví a letadla pozoruji často, a tak předpokládám, že se nemýlím. Na balónek štěstí a podobné zábavné předměty to nevypadalo vzhledem k rychlosti, která se jevila jako vysoká, ale těžko přesněji odhadnutelná. Jediná možnost mi napadl bolid letící nad vrstvou oblačnosti nebo v ní. Objekt pozorován z okna bytového domu směrovaného na jih, pod úhlem asi 45 st. Zdánlivá trasa promítnutá do mapy je mezi obcemi Trnová a Radnice. Dospělých svědků bylo více, na Ježíška ani Santu Clause tedy už nikdo nevěří, a konzumace vína byla před pozorováním velmi malá, a neměla vliv na vnímání objektu.

Jasnost : -6, odhadem 2x jasnější než Venuše
Trvání: 30
Začátek dráhy : azimut cca 40
Konec dráhy: azimut cca 300
Popis bolidu:
Oranžově zářící objekt, po většinu doby neměnil intenzitu jasnosti, kontury nejasné, jakoby v mlžném oparu (patrně vliv oblačnosti). Z toho pramení obtížně specifikovatelná velikost a jasnost. Ke konci pozorování se krátce ztratil (2 s) následně se znovu světlo objevilo (3 s) a pak zmizelo. Stopu nezanechával, rozpad nebyl pozorován. Objekt letěl pořád jedním směrem, nijak nezahýbal ani viditelně neměnil rychlost.
Zvukové jevy: nezaznamenány

Do databáze vloženo 2017-12-26/17:26
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008