Přehled hlášení bolidů-2017-12-15
Logo ASU
 

2017-12-15

Čas: 20:15 SEČ/SELČ
Místo : Odolenovice
Okres: Jablonec n. Nisou
Okolnosti pozorování:
Bolid byl pomalejší. Letěl nad jihovýchodní obzor. Jihozápadně od souhvězdí Orion ve směru Bellatrix - Rigel do souhvězdí Eridana. V poslední třetině dráhy se rozpadl asi na tři části a svítily nazelenalým světlem. Jasnost byla asi jako Venuše.

Jasnost : Asi jako Venuše
Trvání: 3 s
Začátek dráhy : okolí beta Eri
Konec dráhy: okolí 53 L Eri
Popis bolidu:
Počáteční stopa žlutá, po rozpadu na cca 3 kusy nazelenalé světlo. V poslední části dráhy byl nad řídkými mraky, které se rozsvítily nazelenalým svitem.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2017-12-17/12:17
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008