Přehled hlášení bolidů-2017-12-14
Logo ASU
 

2017-12-14

Čas: 19:40 SEČ/SELČ
Místo : Nuselský most
Okres: Praha
Okolnosti pozorování:
z vozu cestou přes nuselský most směrem na sever

Jasnost : mnohonásobně jasnější nežli hvězdy, možná skoro jako měsíc
Trvání: 2
Začátek dráhy : asi 20° východně od severu 20° nad horizontálou
Konec dráhy: zhruba 10° východně od severu asi o 5°níž
Popis bolidu:
^^něco^^ se rozzářilo a letělo velkou rychlostí z prava doleva mírně dolů. záře byla neobvykle rozsáhlá, během letu byla ozářená oblest zhruba 2x delší (směr letu) nežli šířka zářící oblasti. právě šířka záření byla pozoruhodná, řádově asi desetina délky celé dráhy, kterou na obloze světelný jev vykonal
Zvukové jevy: nic, vzhledem k blízkosti k obzoru se muselo jednat o velice vzdálenou událost

Do databáze vloženo 2017-12-14/20:14
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008