Přehled hlášení bolidů-2015-12-30
Logo ASU
 

2015-12-30

Čas: 23:55 SEČ/SELČ
Místo : Praha - Divoká Šárka
Okres: Praha
Okolnosti pozorování:


Jasnost : alespoň -3
Trvání: 2
Začátek dráhy : nalevo od Hamal-Sheratan
Konec dráhy: letěl ^^seshora dolů^^, téměř kolmo k obzoru
Popis bolidu:
Velice jasný a ^^pomalý^^, nejdřív jsem si myslel, že je to rachejtle. Lehce se zavlnil.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2015-12-31/00:31
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008