Přehled hlášení bolidů-2015-12-06
Logo ASU
 

2015-12-06

Čas: 21:59 SEČ/SELČ
Místo : Bořená Hora (Štětkovice)
Okres: Příbram
Okolnosti pozorování:
Při jízdě vlaku z Olbramovic do Sedlčan (pracuji jako strojvedoucí) jsem spatřil na obloze pohybující se jasný bod.

Jasnost : jasnější než nejjasnější pozorovatelná hvězda
Trvání: 7
Začátek dráhy : jiho-východ
Konec dráhy: severo-západ
Popis bolidu:
Do zorného pole mi objekt vstoupil z levé strany (z jihovýchodu) již plně zářící. a pokračoval směrem doprava (na severozápad). Byl zhruba 50°nad obzorem. Pohyboval se poměrně pomalu (subjektivně) a jen mírně klesal. Barva - žlutá, jasnost stálá ke konci hasnoucí (přirovnal bych to k vánoční prskavce, když dohoří - ovšem bez jakýchkoli efektů). Stopu jsem žádnou neviděl. Objekt zhasl cca 40°nad obzorem. Během pozorování urazil horizontálně úhel odhadem 70°.
Zvukové jevy: 0

Do databáze vloženo 2015-12-08/09:08
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008