Přehled hlášení bolidů-2015-11-01
Logo ASU
 

2015-11-01

Čas: 19:05 SEČ/SELČ
Místo : Malšice
Okres: Tábor
Okolnosti pozorování:


Jasnost : jasnější nežli Měsíc
Trvání: 3
Začátek dráhy : Slapy
Konec dráhy: Chotoviny
Popis bolidu:
jasnost byla podobná zelené světlici ovšem dráha letu tuto domněnku vyvracela. Silná zelená záře se proměnila na žluto-zelenou a ještě nad obzorem byla jemně vidět.
Zvukové jevy: v autě jsem nic neslyšel

Do databáze vloženo 2015-11-02/21:02
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008